ATLETSKI KLUB

VOJVODINA

TRACK & FIELD CLUB

GENERALNI

SPONZOR

SPONZOR

PRIJATELJI

KLUBA

Muški-Rezultati u zimu (Dvorana) 2014/15.godine

Žene-Rezultati u zimu (Dvorana) 2014&15.godine

Dvoranska takmičenja u zimu 2014&15.godini,

na kojima su učestvovali atletičar-ke Kluba

Medalje Kluba u 2013.godini Na pojedinačnim prvenstvima Srbije

Plasmani i rezultati članova Kluba 2013. godine

Seniori i Seniorke

Plasmani i rezultati članova Kluba 2013. Godine

St. Juniori i juniorke

Plasmani i rezultati članova Kluba 2013. Godine

Ml. pioniri i pionirke

ATLETSKI KLUB VOJVODINA TRACK & FIELD CLUB

21000 NOVI SAD, DIMITRIJA TUCOVIĆA 3, TEL.: 021/525 686

akvojvodina@yahoo.com