ATLETSKI KLUB
VOJVODINA
TRACK & FIELD CLUB


Ivana Spanović nova pobeda sa skočenih 7.03 metra

IAAF WORLD CHALLENGE

Zagreb "Hanzekovićev memorijal"

Ivana Spanović nova pobeda sa skočenih 7.03 metra.

čESTITAMO NA NEVEROVATNOM NIVOU REZULTATA!